Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Technikum  
  FőoldalElérhetőségLevelezésAktuálisTovábbtanulásBelső  
-
-
-
-
-
 
- -
A tanév rendje
 
e-Kréta
 

ECDL

Iskolánkban az ECDL
ECDL vizsgakártya igénylő adatlap
ECDL vizsgára jelentkezési lap

ECDL

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Az Iskolai Közösségi Szolgálatot Támogató Rendszer

 
Együttműködési megállapodás fogadó intézményekkel sablon
Együttműködési megállapodás nyugdíjassal sablon
 
További információk:
Szőllősi Brigitta
Tel.: 1/320-9864

katona[kukac]katonaj-mkszig[pont]hu
 

Közösségi szogálat

Digtális Téma 7 2020

 

SZÓVILÁG 2017-01/02
a MAGYOSZ szakmai magazinja
Vendégszerkesztő a KATONA

 

Ökoiskola

 
Köszönjük a támogatást! NETPositive
 

Az iskola virágosítását támogatta:

Bakker

Levendula

A sziklakert építését támogatta:

Márkakő Kft.

A sziklakert beültetését támogatta:

Kék Pipacs Kft

Flora Nostra Évelőkertészet

STARKL

 

ESZA

Beszámoló a "Csak Rajtad múlik"
Egészségnevelési és drogprevenciós
pályázat megvalósulásáról

Támop

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

"ESZA" Társadalmi Szolgáltató Nonprpofit KFT

Erőszakmentes iskola

MONA – Magyarországi Női Alapítvány

Biztonságban az interneten!

 
MűPa
 
 

 
 
 
 

Hasznos oldalak:


OKM.hu NSZFI
Oktatási Hivatal Sulinet portál
Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala Pályázatfigyelő
Felvesznek.hu  
 
 

Katona -= Online =-

Szülői szervezet és az Iskolaszék

az oldalon található témák: működés | éves program | Katona Díj | hírek | jegyzőkönyvek
 

 

Működés


Alkotmányos jog (1949. XX. törvény 67.§-a ),hogy a szülő szabadon megválaszthassa a gyermekének adandó nevelését.
A Családjogi Törvény (1952.évi IV. törvény VIII. fejezete 75. §-a) szerint a szülői felügyelet magába foglalja a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének jogát és kötelezettségét. Ezen jogok megvalósítását tovább szélesíti és konkretizálja a Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény egyes paragrafusaiban:
    -13. és 14.§a a szülők jogait tisztázza
-59.§-a a Szülői szervezet jogairól és feladatairól
-60.-61.§-a az Iskolaszék jogairól és feladatairól
Elsődleges jogaik:
   
-a tanulók jogainak érvényesülésének felügyelete
-a pedagógiai munka eredményességének vizsgálata
-SZMSZ, Házirend, Könyvtárszabályzat és más szabályzatok és események- mely a tanulók jogait érinti- véleményezése, egyetértési jog gyakorlása
-javaslattételi jog a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben
 
 
Intézményünkben 1995. május. 29.-óta működik Iskolaszék. Iskolaszékünk az elsők között kezdte el munkáját, amikor a törvényi elvárások és a feladatok megfogalmazása még éppen, hogy csak körvonalazódtak.
Munkáját azóta is Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a szülők képviselőivel és az iskolavezetéssel szorosan együttműködve végzi.
Iskolaszékünk céljai, feladatai:(melyeket saját magának fogalmazott meg!)
  • A hatékony oktató-nevelő munka segítése
• A nyitott és toleráns az új feltételekhez igazodó iskola megvalósulása
• Az iskolát segítő társadalmi erők gazdálkodó szervezetek, intézmények összefogásának segítése
• A pedagógusok-szülők aktív együttműködése a diákság érdekében
• Pedagógusok-szülők rendszeres tájékoztatásának megszervezése
• A szülők és diákok oktatással-neveléssel összefüggő érdekeinek képviselete
• Az oktató-nevelő munkához szükséges gazdasági feltételek megteremtésének elősegítése
 
 
Az iskolaszék tagjainak száma: 9 fő
  • 3 szülő képviselő
• 3 nevelőtestületi tag
• 3 diák önkormányzati képviselő
 
 
Az iskolaszék üléseire tanácskozási joggal állandó meghívást kap az iskola igazgatója és a napirendi pontoktól függően meghívást, kaphatnak:
  • a fenntartó képviselője
• a tanulók gyakorlati képzését biztosító cégek képviselői
• az iskola gazdasági vezetője
• a Szülői Szervezet vezetője
• az iskolát segítő alapítvány kuratóriumának elnöke
• a külső gyakorlati képzés koordinálásáért felelős képviselő
• egyéb
 
 
Intézményünkben az a sajátos munkamegosztás alakult ki és bizonyította létjogosultságát, hogy a feladatok fő kereteit, fő csapásirányát az Iskolaszék a Szülői Szervezet vezetőinek együttműködésével az iskola, éves munkatervének figyelembe vételével határozza meg.
Ezen irányelveket operatív módon a Szülői Szervezet minden tanév elején megfogalmazott éves munkaprogramja segítségével valósítják meg. A Szülői Szerzet a minden egyes osztályban megválasztott szülők képviselőiből áll, így a kapcsolat, minden érintett bekapcsolódása a feladatok megoldásába az információk megfelelőáramlása megfelelően biztosított.
 

 

A Szülői Szervezet munkaprogramja a 2012-2013-as tanévre

 

Mottó: „Ha nem tehetjük azt, amit akarunk, azt kell akarnunk, amit tehetünk …”
(Szabó Mari)


Szeptember

A tavaszi rettsgi vizsgk eredmnyei s az iskolakezds tapasztalatai;
tjkoztatst tart Dr. Solymosin Vatai Emlia igazgat asszon

A belpteto rend tapasztalatairl tjkoztatst ad
Krmendin Imre Erzsbet nevelsi s pedaggiai igazgathelyettes asszony

Az elektronikus naplvezets tapasztalatai, kiterjesztse.
Tjkoztatst tart Fehr Lszl munkakzssg-vezeto

Sulibrze tapasztalatai.
Tjkoztatst tart Tajti Zsuzsanna felnottoktatsi tagozatvezeto

Szloi Szervezet 2012/2013-as v munkatervnek ismertetse.
Eloterjeszto: Szab Jenon az iskolaszk titkra Szloi rtekezlet eloksztse, egyebek


Szabó Jenőné

Október

Osztályfőnökökkel-, DÖK-kel programok egyeztetése.
Tájékoztatást ad: a DÖK vezetője.
A tanévben sorra kerülő előadások megbeszélése, szülői részvétel
Aktivizálás
Iskolai ünnepélyeken való részvétel
Pályaválasztási börzén, nyílt napokon való részvétel


Szabó Jenőné

November

Felkészítés a fogadó órára
Szülői fórum témája: A nevelési értekezlet aktualitásának megfelelően
az Iskolaudvar szépítése


Iskolaszék

December

Szalagavató
Karácsonyi ünnepélyek osztálykeretben
Szülői fórum témája: ajándékozás napjainkban, iskolai börze


Iskolaszék,
szülői képviselők

Január
Szalagavat
Flvet zrunk
Bunmegelozs, tjkoztatst tart: Rozsds Ott a brfk. munkatrsa
Krnyezetvdelmi team
Szloi frum tmja: szelektv hulladkgyujts tapasztalatai


Iskolaszék

Február

Diák közgyűlésen delegáció
Szülői értekezlet előkészítése
Előadás egészséges életmód, ismerd meg tágabb környezeted

Iskolaszék


Március

Felkészítés a fogadóórára
Kapcsolattartás a végzős osztályfőnökökkel


Iskolaszék

Április

Véradás szervezése
Felkészülés az érettségire
Föld napja alkalmából nagytakarítás
Szülői fórum témája: környezetünk szépítéseIskolaszék


Május

Ballagás előkészítése
Érettségi (írásbeli, szóbeli) ideje alatt szülői képviselet igény szerint
Pedagógus nap szervezése
Kihívás napja szervezés


Iskolaszék

 

Valamennyi programunkat és megbeszélésünket a nyitottság, önzetlenség jegyében tartjuk, kapcsolódva az iskolai éves munkatervhez.

Kiemelten feladata:

 • a Szülői Szervezet osztályképviselőinek az adott osztályfőnökkel, az osztályban tanító tanárokkal, az Iskolaszékkel kétoldalú kapcsolattartás
 • Az osztályok tanórán kívüli tevékenységének támogatása
 • DÖK programjaiban aktív részvétel
 • Pályázatok támogatása
 • Mester-Diák Alapítvány támogatása
 • Ifjúságvédelmi feladatok megoldásának segítése
 • Eseti feladatok ellátása, problémák megoldásának segítése
 • Hiányzások ellenőrzése, nyilvántartása a szülök részéről (postaköltség visszaszorítása)
 • Késések visszaszorítása
 • Szerencsejáték visszaszorítása
 • Öltözködési morál javítása, kirívó megjelenési formák visszaszorítása
 • Etikai kódex fokozottabb betartatása
 • Felnőtt nappali képzés osztály képviselőinek bevonása az iskolaszék szülőiszervezet munkájába

 

 
 
 

Az Iskolaszék vezetőség tagjai: 

Szülők részéről:

 
 
Várhegyiné Rizmann Ilona
Dr.Budainé Bártfai Zsuzsanna
Nagy Andrea
az iskolaszék elnöke (12. C)
a szülői szervezet elnöke (11.C)
a szülői szervezet képviselője (11. B)
 


Pedagógusok részéről:

 
 
Szabó Jenőné
Virga Krisztina
Wetterhán Béla
az iskolaszék titkára
 

Diákok részéről
 
 

Tarsoly Zsófia 11.D                
Solymos Ottó 12.C
Albert Szabina 9. B


a Diákönkormányzat vezetője
 

Munkaterv, SZMSZ


 

 

Katona Díj


A Katona Díj odaítélésének alapvető szempontjai
 
 
• 3 óránál több igazolatlan mulasztása nem lehet.
• Az éves tanulmányi átlaga minimum 4,5 az utolsó két évben.
Az előtte lévő két tanulmányi évben 4-esnél rosszabb nem lehet.
• Magatartása, szorgalmi munkájának értékelése példás lehet.
• Országos tanulmányi verseny első 10 tagja között szerepel.
• Országos szakma kiváló tanulója verseny felszabadult helyezettje.
• Szép magyar beszéd vagy egyéb iskolát, megyét országos szinten öregbítő verseny helyezettje.
   
 
• Környezetkímélő, szépítő programokban aktívan részt vett.
• Az osztályközösség munkájának aktív részese, programok szervezője, lebonyolítója.
• Az osztályfőnök és iskolavezetés nevelő munkájának segítője
(társainak segít a tanulásban, egyéni problémáinak pozitív megoldásában).
• Szereplésével elősegíti az iskolai programok ünnepélyek megvalósítását.
• Aktívan részt vett a tanórán kívüli foglalkozásokon, hétvégi programokon.
• A diákönkormányzat munkáját aktív részvételével segítette.
   
 
• Kapcsolat kiépítésben és kapcsolattartásban az osztályok, és iskolák között aktívan részt vett.
• Kiállítások és egyéb programok szervezésében és abból adódó teendők megoldásában részt vett.
   
 
Szabó Jenőné
az iskolaszék titkára
Szűcs Edit
szülői szervezet elnöke (9.C)
Várhegyiné Rizmann Ilona
az iskolaszék elnöke (9.C)
   
 

Hírek


Az iskolaszék élén álló Hankó Jánosné helyére a visszalépés miatt Várhegyiné Rizmann Ilonát kooptálta.

A szülői szervezet a Diákönkormányzat előterjesztése alapján támogatja az udvar parkosítását.

 
 

Budapest, 2009. szeptember 1.

Szabó Jenőné
Iskolaszék titkára

   
 

Jegyzőkönyvek


a DÖK Elnöke és jogi képviselője, a 2010/2011. évi DÖK programról, feladatokról, válaszolt a szülők felvetett kérdésekre. - 2010.10.13.
   

 
minden jog fenntartva - Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - 2010