Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Technikum  
  FőoldalElérhetőségLevelezésAktuálisTovábbtanulásBelső  
-
-
-
-
-
 
- -
A tanév rendje
 
e-Kréta
 

ECDL

Iskolánkban az ECDL
ECDL vizsgakártya igénylő adatlap
ECDL vizsgára jelentkezési lap

ECDL

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Az Iskolai Közösségi Szolgálatot Támogató Rendszer

 
Együttműködési megállapodás fogadó intézményekkel sablon
Együttműködési megállapodás nyugdíjassal sablon
 
További információk:
Szőllősi Brigitta
Tel.: 1/320-9864

katona[kukac]katonaj-mkszig[pont]hu
 

Közösségi szogálat

Digtális Téma 7 2020

 

SZÓVILÁG 2017-01/02
a MAGYOSZ szakmai magazinja
Vendégszerkesztő a KATONA

 

Ökoiskola

 
Köszönjük a támogatást! NETPositive
 

Az iskola virágosítását támogatta:

Bakker

Levendula

A sziklakert építését támogatta:

Márkakő Kft.

A sziklakert beültetését támogatta:

Kék Pipacs Kft

Flora Nostra Évelőkertészet

STARKL

 

ESZA

Beszámoló a "Csak Rajtad múlik"
Egészségnevelési és drogprevenciós
pályázat megvalósulásáról

Támop

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

"ESZA" Társadalmi Szolgáltató Nonprpofit KFT

Erőszakmentes iskola

MONA – Magyarországi Női Alapítvány

Biztonságban az interneten!

 
MűPa
 
 

 
 
 
 

Hasznos oldalak:


OKM.hu NSZFI
Oktatási Hivatal Sulinet portál
Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala Pályázatfigyelő
Felvesznek.hu  
 
 

Katona -= Online =-

Kapcsolataink

Iskolánk igen sok intézménnyel tart fenn kapcsolatot. Ez a tény nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy oktatásunk egyre magasabb színvonalú legyen, a tanulóink képzettsége jobban igazodjon a mai kor támasztotta követelményekhez.
Az iskolánkkal kapcsolatban álló partnereinket alapvetően 3 nagy csoportba sorolhatjuk:

1. munkánkat értékelő, véleményével, tanácsaival, munkájával minket segítő partnerek
2. szakmai, elméleti, gyakorlati segítséget nyújtók
3. erkölcsi, anyagi, tárgyi támogatást biztosító támogatók

/de az alábbiakban felsoroltak többsége nem csak 1 csoportba sorolhatók be /
 
 
1.
 
A fenntartó Fővárosi Önkormányzat illetékes ügyosztályának munkatársaival, az Oktatási Bizottság tagjaival rendszeresen kapcsolatot tartunk, együttműködésünk sikeresnek tekinthető.
Meghatározó a kapcsolatrendszerünk az illetékes minisztériumokkal (OM, GYISM, ESZCSM,) az OKÉV-vel, a Nemzeti Szakképzési Intézettel, a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarával, a Fővárosi Pedagógiai Intézettel. Részt veszünk a központi szakmai programok elkészítésében, lektorálásában is.
 
2.
 
Szakképzésünk vonatkozásában kiemelt jelentőségű a kapcsolatunk Fővárosi Munkaügyi Központtal, a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központtal. Több OKJ szakmában bázisiskolai együttműködés kialakítására van lehetőségünk, részt vehetünk a tanárok át- és továbbképzésében.
Ugyancsak bázisiskolaként működhetünk a Holland-Magyar Vezetőképző Program keretén belül. Sikeres kapcsolatot építettünk ki a Szerszámgyártók Magyarországi Szövetségével, a Tankönyvesek Országos Szövetségével, a Magyar Gyors- és Gépírók Országos Szövetségével.
Kiemelt jelentőségű kapcsolatnak tekintjük a Budapesti Műszaki Főiskolával és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karral történő együttműködésünket. Az elkészült együttműködési megállapodások lényeges eleme, hogy a főiskola és az egyetem által indított akkreditált képzés bázisiskolájává váltunk a 2002/2003. tanévtől.
Az ügyiteli szakmacsoport kapcsolatot tart a Fővárosi Bírósággal és Ügyészséggel..
A Budapesti Műszaki Főiskola tanárképzése is folyamatosan épít iskolánkra, több tanár szakos hallgató nálunk hospitál, ill. teljesíti tanítási gyakorlatát. Szaktanárainkat felkérik a szakdolgozatok külső konzulenseinek, ill. bírálóinak.
Nyelvtanítási területen most építjük (építettük) ki osztrák, angol, máltai iskolával kapcsolatainkat, elősegítve az eredményes nyelvtanulást. Tanulóink minden évben anyanyelvi környezetben fejleszthetik tovább nyelvtudásukat a németországi, angliai és terveink szerint ez évtől már máltai nyelvi táboraink programja keretében. Év közben a nyelvi képzés színvonalát az élő kapcsolat az Oszták Nyelvi – és a Goethe Intézettel növeli.
A szakmai gyakorlati képzési területén több mint félszáz vállalattal, üzemmel, KFT-vel, kiadókkal állunk kapcsolatban, a közös együttműködésnek köszönhetően folyamatosan korszerűsítjük szakképzésünk tartalmát a "piac" igényeinek, elvárásainak megfelelően.
A kerületi önkormányzattal is törekszünk a kiegyensúlyozott együttműködésre. A vonzáskörzetben működő általános iskolákkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, közös előkészítőt szervezünk, részt veszünk pályaválasztási szülői értekezleteken, s a nyitott héten gazdag programokkal mutatjuk be iskolánk sokszínű tevékenységét.
Meghatározó a kapcsolatunk a hasonló vagy ugyanolyan képzési célú szakközépiskolákkal. Hosszú távú szakmai fejlesztési programjainkat egyeztetjük, az egészséges „versenyszellem” jellemzi együttműködésünket. Kialakulóban, előkészítés alatt áll az emelt szintű érettségire történő felkészítés érdekében, a lehetséges együttműködési megállapodások megkötése.
 
3.
 
Iskolánk kiemelt hangsúlyt fektet a szülőkkel történő együttműködésre. Jól muködő szülői szervezet biztosítja az állandó és rendszeres kapcsolatot az iskolavezetéssel, a tanárokkal és az intézményt támogató MESTER-DIÁK alapítvánnyal. A rendszeres szülői értekezletek, általános szaktanári fogadóórák, az előre egyeztetett személyes beszélgetések aktív és problémafeltáró- megoldó kapcsolatot jelentenek mind a szülők, mind a pedagógusok számára.
A gyermek és ifjúságvédelmi munkánk során szoros munkakapcsolatot építünk ki a kerületi nevelési tanácsadókkal, a gyermekvédelmi intézményekkel, kollégiumokkal, ifjúsági irodákkal.
A 8.-os és 12. évfolyamos végzős diákok pályaválasztásának megkönnyítése érdekében több féle fórumon megjelenünk, hogy pontos tájékoztatást adjunk magunkról.
E tevékenység kapcsán szinte napi kapcsolatot építettünk ki újságokkal (METRÓ, BLIKK, EXPESSZ) tájékoztató kiadványok kiadóival (pl. Fov. Munkaügyi Központ, OKKER.FISZ, …) és börzéket szervező intézményekkel (FIT, BKIK, Művelődési házak…)és természetesen azokkal az iskolákkal, ahová a tájékoztató szülői értekezletekre meghívnak.
Egyre inkább erősödik kapcsolatunk azokkal a szervekkel, akik különféle pályázatok kiírásával lehetőséget adnak arra, hogy céljaink megvalósításához megszerezhessük a szükséges, de saját erőből nem mindig megoldható elsősorban anyagi lehetőségeket pl: OM, GYISM, KVM, Tempusz Közalapítvány, Fővárosi Önkormányzat, Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány, OMEI, OKÉV, NSZI …..)
Iskolánkat az elmúlt években közel 30 cég támogatta azzal, hogy a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket közvetlenül iskolánk támogatásával teljesítették. Ezek a kapcsolatok további ápolásra egy részük megújításra szorulnak és új kapcsolatok kialakítására törekszünk.
 

 

 
minden jog fenntartva - Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - 2010